The use of sources of information professional for rural residents


  • Krystyna Krzyżanowska Warsaw University of Life Sciences - SGGW
  • Aneta Sikorska Brown&Co Sp.z o.o.
Keywords: sources of information, social media, agricultural advisory, Poland, United Kingdom

Abstract

The article presents sources and a scope of professional information which was researched by Polish and British village citizens as well as a comparative analysis of the preferences of both groups in the study area. The empirical research was conducted in November and December 2015 among 147 farmers and agriculture-related living in Poland and among 76 farmers and agriculture-related living in the UK. The results of the comparative analysis show that the source of expert information for both groups were mostly websites of the manufacturers and distributors of agricultural inputs (almost ¾ of responses) and agricultural magazines (over ⅔ responses). In order to solve professional problems Poles more often than the Brits used the social media as well as used state consultants, but the British used private advisory services more frequently than the Polish. In both countries, respondents were interested in a variety of information on agriculture and environment. However, British respondents paid more attention to the innovation aspect of agriculture than Polish citizens from the countryside, while the Poles were more interested in the agricultural production than those polled in the UK.

References

Referencje

Ciupał, M. (2010), Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnym kierunku produkcji. Inżynieria Rolnicza, nr. 4 (122), рр. 37–42.

Gogołek, W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, Poland.

Jaska, E. (2013), Media a pozostałe źródła informacji na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe „Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” Rzeszów, t. XV, zeszyt 1.

Jaska, E. and Dobkowska, D. (2013), Dostęp do informacji a potrzeby informacyjne mieszkańców obszarów wiejskich. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis „Oeconomica”, nr. 299(70), pp. 91–101.

Krzyżanowska, K. (2012), Źródła informacji rolniczej w odbiorze społecznym. [w:] Media relations w sektorze rolno-spożywczym, Jaska E. i Szczykutowicz A. (red.), Wydawnictwo SGGW. Warszawa, Poland.

Krzyżanowska, K. (2013), Źródła informacji fachowych w opinii rolników. Roczniki Naukowe „Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” Rzeszów, t. XV, zeszyt 2.

Piwowar, A. (2013), Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie rolniczym. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr. 4, pp. 112–120.

Raport „Polska wieś i rolnictwo 2015”, Warszawa 2015, s. 247–256. Polska Wieś i Rolnictwo_ 2015.pdf [dostęp 13.02.2016].

Więcek-Janka, E. (2007), Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej. [w:] Metody i narzędzia komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Millenium”.

spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2015_-_notatka-1.pdf [dostęp 12.02.2016].

ec.europa.eu [dostęp 12.02.2016].

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Information_society_statistics_-_households_and_individuals/pl&oldid=267160 [dostęp 09.12.2015].

http://hatalska.com/2015/04/02/copy-paste-polacy-i-social-media-czyli-fb-over-yt-smartfon-over-tablet-i-mobilny-overstacjonarny/ [dostęp 02.02.2016].

Published
2016-10-02
How to Cite
Krzyżanowska, K., & Sikorska, A. (2016). The use of sources of information professional for rural residents. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2(3), 22-30. https://doi.org/10.51599/are.2016.02.03.02
Section
Articles